aboutus
โพรไฟล์ QC

Guangzhou Baiyun Chemical Industry Co.,ltd. ควบคุมคุณภาพ 0

 

 

 

58 การควบคุมคุณภาพกระบวนการ:

ก่อนส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าของเรา

สินค้าแต่ละชุดจะต้องผ่านกระบวนการทดสอบ 58 ครั้งในโรงงาน BAIYUNGuangzhou Baiyun Chemical Industry Co.,ltd. ควบคุมคุณภาพ 1

 

 

     Guangzhou Baiyun Chemical Industry Co.,ltd. ควบคุมคุณภาพ 2

รับรอง
รายละเอียดการติดต่อ